Våra mätningar

Värmlands läns luftvårdsförbund finansierar mätningar av luftkvalitet, nedfall och markvatten på tre platser i Värmland. Det sker på Södra Averstad i Säffle kommun, Blåbärskullen i Sunne kommun och Transtrandsberget i Torsby kommun. På Södra Averstad och på Blåbärskullen mäts även ett antal föroreningar i luften.

Nedan visas en illustration över på vilket sätt proverna samlas in. Nedfallet samlas in i form av både våt- och torrdeposition. Uppsamlingen görs både i öppet fält och under trädkronorna, så kallat krondropp.

Lufthalterna mäts med hjälp av passiva provtagare och markvattnet samlas in genom vattenrör på cirka 50 cm djup.

Illustration: Bo Reinerdahl

Mätningarna är en del av det nationella Krondroppsnätet som har 57 mätplatser över hela landet. Mer information hittar du på Krondroppsnätet.

Värmlands län har varit medlem i Krondroppsnätet sedan 1990 och de längsta mätserierna är därmed över 30 år. Resultaten av de mätningar som har gjorts hittar du på Årsrapporter (ivl.se)