Kontakta oss

Vid frågor och funderingar, vänd dig till:

Karin Granström, ordförande

E-post: karin.granstrom@kau.se  

Telefon: 054-700 12 65

Emma Björkman, administratör

E-post: emma.bjorkman@lansstyrelsen.se

Telefon: 010-224 72 95

Post och fakturor skickas till:

Att: Emma Björkman

Länsstyrelsen Värmland

651 86 Karlstad