Bli medlem

Om ert företag eller organisation vill veta mer om vad det innebär att vara medlem, mejla ordförande Karin Granström på karin.granstrom@kau.se