Läs mer om luftkvalitet

Naturvårdsverkets webbplats finns mer information om till exempel luftföroreningars effekter samt hur luftkvaliteten övervakas i Sverige. Här hittar du också länkar till data och statistik om luftkvalitet.