Andra luftvårdsförbund och föreningar

Det finns flera föreningar och förbund som arbetar med kompletterande eller liknande saker som Värmlands läns luftvårdsförbund.

Luft i Väst

Luftvårdsförbundet i Göteborgsregionen

Östra Sveriges Luftvårdsförbund

Skånes Luftvårdsförbund

Luftvårdsförbunden i Småland

Östergötlands luftvårdsförbund

Svenska Luftvårdsföreningen