Platsbesök på Blåbärskullen och årsmöte 2022

Den 29 april besökte vi mätplatsen på Blåbärskullen och fick en guidad visning av provtagaren från Länsstyrelsen Anja Edekrans. Vi fick se hur de insamlingarna av regnvatten, markvatten och luftkvalitetsmätningarna ser ut. Skogen på mätplatsen avverkades förra året på grund av att toppbrott, men samtliga mätningar är kvar på platsen. Men sen dess mäter vi även markvatten på en plats längre bort för att kunna undersöka skillnaderna i markvattenkemi på ett avverkat område med det i en skogsplantering.

Bild på deltagarna
Visning av insamlare för våtdeposition.

Insamling av våtdeposition.

Insamling av torrdeposition.

Insamling av torrdeposition.

Insamling av markvatten.

Insamling av markvatten, vilket görs på fyra olika platser i området.

Efter fältbesöket följde själva årsmötet på Wärdshuset Nils Holgersson. Nedan ser vi samtliga deltagare på mötet. Överst från höger: Anna Nordlander (Länsstyrelsen), Karin Granström (ordförande i förbundet, annars på KAU), Hans Källsmyr (Skogsstyrelsen), Ann-Kristin Magnusson (BillerudKorsnäs Gruvöns bruk), Eva Leander (Volvo Construction Equipment Arvika). Nederst från höger: Saga Ekelund Jonsson (praktikant Länsstyrelsen), Isabell Engdal (Säffle kommun), Markus Persson (BillerudKorsnäs Gruvöns bruk) samt Emma Dalman (praktikant Länsstyrelsen). Fotograf: Emma Björkman, sekreterare i förbundet.

Bilden visar deltagarna på mötet.