Styrelsemöte


Plats: Zoom

Närvarade och beslutande: Karin Granström (Karlstads universitet), Ann-Kristin Magnusson (Stora Enso Skoghalls bruk), Andreas Moberg (Valmet), Per-Anders Bergman (Karlstads kommun), Hans Källsmyr (Skogsstyrelsen), Pernilla Strömgren (Region Värmland)

Adjungerade: Emma Björkman (Länsstyrelsen)

Övriga: Rasmus Nilsson (Ernest and Young)

 1. Mötets öppnandes av ordförande Karin Granström.
 2. Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
 3. Ekonomigenomgång:
  Rasmus Nilsson från Ernest and Young, som sköter föreningens ekonomi, deltog och berättade om statusen för det ekonomiska läget.
 4. Planering av årsmötet
  Plats: Karlstadsrummet
  Datum: 28 april (eller andra dagar den veckan)
  Förslag på föredrag:
 • IVL om mätresultaten
 • Emma kan berätta om uppföljningen av miljömålet Frisk luft
 • Karlstads tätortsmätningar
 • Löfbergs Lila eller Uddeholm om utsläpp till luft och åtgärder de gjort
 • Annan medlem som vill berätta om vad för åtgärder de gör?
 • Eventuellt kan vi ha ett lufttema hela den veckan i Karlstadsrummet. Då bör vi ordna en roll-up.
 • Valberedningens arbete hittills.

5. Godkännande av dokument till årsmötet
Vi beslutade om att styrelsen kommer ge sitt samtyckande om handlingarna via e-post.

6. Avstämning arbetsplan
Provtagningen rullar på som den ska.

7. Kommunikation
Inget nytt.

8. Övriga frågor
Inga övriga frågor lyftes

9. Nästa styrelsemöte
Nästa möte blir ett distansmöte den 28 september

10. Mötets avslutandes