Styrelsemöte

Deltagare: Karin Granström (Karlstads universitet), Emma Björkman (Länsstyrelsen), Hanna Malmstedt (Länsstyrelsen), Anna Nordlander (Länsstyrelsen), Per-Anders Bergman (Karlstads kommun), Ulf Eriksson (Skogsstyrelsen), Ann-Kristin Magnusson (Stora Enso), Tomas Gustafsson (Stora Enso)

 1. Mötet öppnandes
 2. Dagordningen godkändes
 3. Föregående mötesprotokoll: det inbokade möte i juni ställdes in och aktuella information meddelades istället via mejl.
 4. Ekonomigenomgång: Förbundet hade något lägre medlemsintäkter under 2021. Två medlemmar som ännu inte betalt. Styrelsen godkände den ekonomiska genomgången och la den till handlingarna.
 5. Planering årsmötet i april: Emma hör med provtagaren på Blåbärskullen och skickar sen ut en doodle om datum.
 6. Avstämning arbetsplan: provtagningen rullar på som planerat.
 7. Kommunikation: inget aktuellt att ta upp
 8. Övriga frågor: –
 9. Nästa styrelsemöte: 18 jan 10:30-12:00
 10. Mötet avslutades
  Karin tackade för styrelsens engagemang och avslutade mötet.