Årsmöte 2022

Plats: Wärdshuset Nils Holgersson

Närvarande: Karin Granström (Karlstads universitet), Ann-Kristin Magnusson (BillerudKorsnäs Gruvöns bruk), Markus Persson (BillerudKorsnäs Gruvöns bruk), Eva Leander (Volvo Construction Equipment Arvika), Anna Nordlander (Länsstyrelsen), Hans Källsmyr (Skogsstyrelsen), Emma Björkman (Länsstyrelsen), Emma Dalman (praktikant Länsstyrelsen), Saga Ekelund Jonsson (praktikant Länsstyrelsen), Isabell Engdal (Säffle kommun)

1§ Karin Granström, Karlstads universitet, valdes till mötesordförande och Emma Björkman, Länsstyrelsen, till mötessekreterare.

2§ Anna Nordlander och Eva Leander valdes att justera förbundsstämmans protokoll.

3§ Förbundsstämman fastslog att mötet blivit utlyst i behörig ordning.

4§ Deltagarna presenterade sig och noterades i röstlängden.

5§ Årsredovisning för år 2021 föredrogs för förbundsstämman.

6§ Revisionsberättelsen för år 2021 föredrogs för förbundsstämman.

7§ Förbundsstämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

8 § Till ordinarie styrelseledamöter valdes in:
Ann-Kristin Magnusson (Stora Enso Skoghalls bruk AB) Nyval 2 år
Andreas Moberg (Valmet) Omval 2 år
Britt-Marie Öjstrand (Årjängs kommun) Omval 2 år
Anna Nordlander (Länsstyrelsen) Nyval 2 år

Ledamöter invalda i styrelsen vid 2021 års förbundsstämma som fortsatt är en del av styrelsen är följande personer: Per-Anders Bergman (Karlstads kommun), Hans Källsmyr (Skogsstyrelsen), Ulf Jonsson (Region Värmland)

Till ersättare valdes in:
Markus Persson (BillerudKorsnäs) Nyval 2 år
Ulf Zetterman (Uddeholm AB) Omval 2 år
Mats Rydström (Arvika kommun) Nyval 2 år

Ersättare invalda i styrelsen vid 2021 års förbundsstämma som fortsatt är en del av styrelsen är följande personer: Andreas Rudsvik (Kristinehamns kommun), Ulf Eriksson (Skogsstyrelsen), Emma Björkman (Länsstyrelsen), Tommy Brever (Region Värmland)

Till valberedning på två år valdes Tomas Gustafsson (Stora Enso Skoghalls bruk AB) och Isabell Engdal (Säffle kommun).

9§ Förbundsstämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till arbetsplan och kostnadsbudget för verksamhetsår 2023.

10§ Förbundsstämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till medlemsavgift och fördelningsplan för år 2023.

11§ Inga övriga frågor, men vi noterade att vi behöver ha en mer långsiktig och stabil lösning för provtagningen vid Transtrandsberget.

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.