Styrelsemöte på Gruvön 2019

Den 19 november träffades Luftvårdsförbundets styrelse för ett styrelsemöte hos BillerudKorsnäs på Gruvön. Efter mötet fick vi en guidad tur i verksamhetens nya kartongfabrik. På bilden ser vi delar av styrelsen i form av ordförande Karin Granström (Karlstads Universitet), Hans Källsmyr (Skogsstyrelsen), Per-Anders Bergman (Karlstads kommun), Mats Granrot (BillerudKorsnäs) samt Ulf Jonsson (Region Värmland).