Möten

Styrelsen har tre möten per år samt ett årsmöte i april. På årsmötet brukar ta upp aktuella luftfrågor och då är samtliga medlemmar samt allmänhet välkomna att delta.