Årsmöte 2021

Även 2021 års möte blev ett Zoom-möte.

På mötet informerade Hans Källsmyr att skogen vid förbundets provtagningsyta på Blåbärskullen kommer avverkas inom kort eftersom skogen blivit knäckt av snön under vintern. Markägaren, Stora Enso, IVL och Länsstyrelsen kommer att utse en ny plats att utföra mätningarna på.

Utöver dessa förändringar, godkändes arbetsplan, budget och nya ledarmöten till styrelsen.

Se protokoll under Mötesprotokoll.