Årsmöte 2020

Den 21 april ägde förbundets årsmöte rum, i år på distans via Zoom. Karin Granström, ordförande, och Emma Björkman, sekreterare, gick igenom förbundets årsredovisning och revisionsberättelse. Förbundet valde om Karin Granström till ordförande och godkände valberedningens övriga förslag på styrelsemedlemmar. Tomas Gustafsson (Stora Enso Skoghall AB), Andras Moberg (Valmet AB) och Britt-Marie Öjstrand (Årjängs kommun) valdes om till ordinarie styrelsemedlemmar. Ulf Zetterman (Uddeholm AB) valdes om till ersättare. Ann-Kristin Magnusson (Stora Enso Skoghall AB) och Catarina Bernau (Arvika kommun) valdes in som ersättare i styrelsen som nya medlemmar.

Budgeten för 2021 föredrogs också. En förändring mot föregående år är att Region Värmland har dragit tillbaka sitt frivilliga arbete som kassaförvaltare och kommer hädanefter att ge ett bidrag till förbundet, så att en konsult kan anställas för att göra detta.

Som sista punkt fastställes medlemsavgift och fördelningsplan. Medlemskostnaderna ligger kvar på samma nivå under 2021 som under föregående år.

För mer detaljer, se dokumentationen nedan.

Efter förbundsstämman, höll Per-Erik Karlsson från IVL en intressant dragning om de senaste resultaten och trenderna från de mätningar som bekostas av förbundet.